มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) บริเวณ ชุมชนวัดสามวิหาร


ย้อนกลับ