ลงพื้นที่จัดงานมหาสงกรานต์

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาประชุม หาลือ ลง พื้นที่จัดงาน มหาสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร (บริเวร เจดีย์สามองค์) จ.อยุธยา


ย้อนกลับ