มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน (เงินสงเคราะห์ครอบครัว)ในเขต เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบราชการ การให้การช่วยเหลือ ภาคประชาชน


ย้อนกลับ