งานสาธารณูปโภค

*วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ สนายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ ออกดำเนินการ ขนย้ายคันดินหน้า สพย.(หัวแหลม)  ถึงคอสพำานวัดสระฆณฑล ไปลงที่หน้าอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดศาลาปูน ต่อจากวันที่ 30 พ.ย 2561 และได้ดำเนินการขุดเจาะถนน ซอยพีชังกา ตามแนวท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วมขังผิวจราจร 

*วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดำเนินการขนย้ายหินคลุกบริเวณถนนศรีสรรเพชรหน้าคุ้มขุนแผน จำนวน 4 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 20 ลบ.ม.มาลงบริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยทัย

- วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณหน้าพิพิธพรรณล้านของเล่น บริเวณตรงประตูหน้าวัดญาณเสน บริเวณแยกไฟแดงวัดประดิษฐานและสุดท้ายบริเวณข้างป้อมตำรวจ โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

- วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดำเนิการผสมมิกส์ที่โรงงาน บริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยทัย และดำเนินการ เกลี่ยปรับพื้นที่หน้าเวที่แสดงแสงสีเสียง

- วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดำเนินการ เก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพนัญเชิง พร้อมขนย้ายออกทิ้งบริเวณวัดพนัญเชิง พร้อมขนย่้าย ออกทิ้งบริเวณพื้นที่วัดพนัญเชิง

- วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมถนนสายสถานีรถไฟอยุธยา ถึงคอสะพานบ้านม้าทั้งสองด้าน เพื่อเอาต้นไม่วัชพืชและหญ้่าออก 

- วันที่ 17 ธันวาคม 2561ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง ถนนอู่ทองบริเวณคอสะพานวัดหน้าพระเมรุที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ 


ย้อนกลับ