โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ คัดกรองเบาหวานขึ้นที่ดวงตา


ย้อนกลับ