ประชุมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในโอกาส เจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา


ย้อนกลับ