งานสถานที่

-วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิื ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 6 หลัง ที่วัดศาลาปูนพร้อมผูกผ้าระบาย เพื่อใช้ในงานกฐินพระราชทาน

-วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการตั้งติดเต็นท์ จำนวน 12 หลังพร้อมผ้าระบาย ณ วัดสุวรรณดารา่ราม เพื่อเตรียมพร้อมใน รับเสด็จฯทรงพระโปรดเกล้า ให้พระเจ้าวรวงษ์เธอพระองค์โสมสวลีพระวรราชทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์

-วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ประดับผ้าระบายบริเวณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ เพำื่อจัดงานพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

-วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ประดับผ้าระบายเต็นท์และรอบรั่วบริเวณองค์พระและป้ายประกาศ ที่กรมสรรพวุธทหารบก

-วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ประดับธงชาติธงธรรมจักรและธงตราสัญลักษณ์ ที่บริเวณทางเข้าวัดถึงบริเวณรอบโบถส์วัดพรหมนิวาส

-วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการติดตั้งเต็นท์สะพานไม้ทางขึ้น-ลงท่าน้ำที่บ้านท่านอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณหน้าวัดสาลาปูน

-วัดที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ติดตั้งเต็นท์จำนวน 3 หลัง ที่สนามฟุตบอลข้างโรงเรียนสรรพสามิตบำรุงและจำนวน 2 หลังที่ชุมชนโรงงานสุรา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ติดตั้งเต็นท์ที่สาลากลางหลังเก่า จำนวน 8 หลังเพื่อใช้งานวิ่ง อยุธยา มาราธอน  


ย้อนกลับ