โครงการตรวจโรคและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สสจ.ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการตรวจโรคและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน เช่นเบาหวานขึ้นตา มีการตรวจวัดสายตา ตรวจเท้า ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพทางช่องปาก ด้วยเครื่องตรวจมาตราฐานจาก สป.สช.


ย้อนกลับ