ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ เกลี่่ยปรับพื้นที่บริเวณโรงเก็บวัสดุของงานสถานที่ ที่บ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมขนย้าย


ย้อนกลับ