ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

- วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก รูปตังยู ถนนอู่ทองบริเวณหน้าศูนย์เวช โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -ป้อมตำรวจข้า่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ผิวจราจร ออกทางระบายน้ำ สาธารณะต่อจากวันที่ 16 ตุลาคม 2561

-


ย้อนกลับ