ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายการโยธาได้ได้ออกดำเนินงาน ขุดลอกทางระบายน้ำ คอนกรีดเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนอู่ทองบริเวณหน้าศูนย์เวชโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงบริเวณป้อมตำรวจข้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังผิวจารจรออกทางสาธารณะ


ย้อนกลับ