ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-วันที่ 12 ตุลาคม 2561ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายงานให้ ทนายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ติดตั่งเต็นท์ขนาด 5*12 จำนาน 1หลัง บริเวณตลาดเจ้าพรหม


ย้อนกลับ