งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 9

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมชาวไทยเชื่อสายจีน ร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการ งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่9 ที่หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ย้อนกลับ