ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-วันที่ 10-16 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อนยตรี สมทรง สรรพดโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการ ปรับปรุงทาสีคันธงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับเสด็จ สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามบันทึกข้อความส่วนราชการสำนึกปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ลงรับกองช่างเลขที่ 1116/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

- วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดำเนินการจัดเก็บผ้าระบายที่อาคารที่ศูนย์ซ่อมสร้างยางรถยนต์ทหาร กรมสรรพวุธทหารบก 


ย้อนกลับ