ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายชุมชนคลองแกลบ - ชุมชนเลี้ยงพระตำหนักที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุมพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 8 กันยายน 2561 ดำเนินการปรับปรุงไหล่ถนนคลองท่อทิสตะวันออกหน้าใบเฟรินโฮมสเตย์ แลถนนวันดี ชุมชนวัดพนัญเชิงที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 11 กันยายน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดแม่นางปลื้ม-คลองสระบัว บริเวณ ค่ายมวยป๋าหรั่ง โดยเกลี่ยปรับพื้นที่ไหล่ถนนและลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ตามคำร้องของประชาชน

-วันที่ 12 กันยายน 2561 ว่อมแซมถนนสายหน้าวัดพระเมรุ-ถนนสามแยกอ่่างทอง ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตก และขุดลอกทางระบายน้ำเป็นบริเวณ ถนนซอยวัดหน้าพระเมรุทางไปร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีเพื่อระบายน้ำ

-วันที่ 14 กันยายน 2561 ขนย้ายเศษดินวัสดุก่อสร้างที่วัดเสนาราม ลงเสริมไหล่ถนน บริเวณสามแยกวัดวงษ์ฆ้องเพื่อป้องกันประชาชนนำขยะมาทิ่้ง

-วันที่ 15 กันยายน 2561 ดำเนินการผสมิกส์ ที่โรงงาน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนถนนอู่ทอง

-วันที่ 18 กันยายน 2561ซ่อมแซมถนนซอยบ้านร่างแค หมู่ 1 ต.คลองสระบัว(ซอยบ้านสวน) โดยการลงหินคลุกยกระดับถนนพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 20  กันยายน 2561ปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างโบสถ์วัดวงษ์ฆ้องที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกยกระดับถนนให้สูงขึ้น พร้อมบดอัดแน่น  


ย้อนกลับ