ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ปรับปรุงซ๋อมแซม ถนนสายชุมชนคลองแกลง - ชุมชนเลี่ยงพระตำหนัก ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสายต่อจากวันที่ 6 กันยายน 2561

-วันที่ 8 กันยายน 2561 ซ่อมแซมไหล่ถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันออกบริเวณหน้าใบเฟรินโอมสเตย์ - สมจิตรปลาเผา โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น และปรับปรุงซ่อมแซม ถนนซอยวันดี ชุมชนวัดพนัญเชิงที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 10 กันยายน 2561 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายชุมชนคลองแกลบ - ชุมชนเลี่ยงพระตำหนัก ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย ต่อจากวันที่ 7 กันยายน 2561


ย้อนกลับ