ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ ดำเนินการ ออกปรับปรุงซ่อมธง ที่บริเวณถนนสาย 5 


ย้อนกลับ