ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนหลังอำเภอเก่า (ตลาดหัวรอ) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ตลอดส่าย   และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการ              ชุมชนวังชัยพัฒนา (ท่าน้ำวัดกล้วย) โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ