ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายงานให้นาย มงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้เาฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 2 หลัง ที่วัดแม่นางปลื้ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการติดเต๊นท์ จำนวน 2 หลัง ที่ชุมชน คลองทราย ในวันเดียวกันได้ดำเนินการ ติดตั้งอาสนะ (สำหรับพระสงฆ์ 10 รูป )ที่โรงเรียนป้อมเพชร

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้ ดำเนินการนำเก้าอี้เพื่อไปจัดเตรียมงาน ที่สวนสาธารณะ(สวนสมเด็จย่า) และได้ดำเนินเต๊นท์เพื่อใช้ในงานพิธีที่ วัดมหาโลก 


ย้อนกลับ