ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายงานให้ นายมงคล รืนเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ และในช่วงบ่ายปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังซอยเรือนจำเก่า ตลาดหัวรอที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ ตลอดสาย โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ