นายกสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สท.ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ลงพื้นที่ ให้งานโยธากองช่างทำลูกระนาทชลอความเร็วรถในโรงเรียนประตูชัยสี่ลูกและร่วมพัฒนาทำความสะอาดกับผู้บริหารโรงเรียนประตูชั


ย้อนกลับ