นายกสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สท.ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ลงพื้นที่ ให้งานสวนกองช่างร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่างลานกิ่งไม้ใหญ่ละหลังบ้านเรือนชาวบ้านๆกลัวหักทับหลังคาบ้าน


ย้อนกลับ