ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดการเก็บขยะจุดที่ 3 บริเวณบินหรา แยก เจ้าอ้าย


ย้อนกลับ