ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะผู้บริหารเชิญชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลร่วมเสวนาปัญหาขยะในชุมชนและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประ


ย้อนกลับ