ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายยกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ วัดวงษ์ฆ้อง  แลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้ติดตั้งเต็นท์ ณ เวทีตลาดน้ำกรุงศรี จำนวน 6 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมวันขอบคุณโครงการวันละบาท 99 วัน

-วันที่ 1 มิถุนายน 2561ดำเนินการติดตั้ง เต็นท์ จำนวน 6 หลัง ที่วัดเจดีย์แดง  ตำบลหัวรอ และในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ดำเนิการติดตั้งเต็นท์ที่บริเวณโรงเรียน สรรพสามิตบำรุง 


ย้อนกลับ