ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวนายฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการ ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดบริเวณถนนซอย ธกส. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก จำนวน 1 ท่อน เพื่อระบายบน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำสาธารณะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ลานจอดรถต์ (ตลาดนัดหน้าองคืการโทรศัพท์โทรศัพท์ พระนครศรีอยุธยา ที่เป็นหลุดบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2561ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านกรุงเก่า ชุมชนทุ่งแก้วกรุงเก่า ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงานเพื่อใช้ในการซ่อมแซม วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ประตูน้ำ ชุมชนวัดขอมดดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ปรัปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านกรุงเก่าที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง ฝั่งทิศตะวันออก บริเวณหน้าโรงเจคลองมะขามเรียงที่ถนนเกิดการทรุดตัว  


ย้อนกลับ