ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบางเอียนบริเวณตรงข้ามโรงเรียนสิริเสนาโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ผสมมิกส์ที่โรงงาน ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนซอย 11 ข้าง สถานีตำรวจ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน


ย้อนกลับ