ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนคลองมะขามเรียง ฝั่งทิศตะวันออกบริเวณหน้าร้านซ่อมมอเตอไซค์ตรงข้ามอยุธยารักษาสัตว์ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน  โดยการขุดรื้อผิวจราจรและวัสดุรองพื้นทางออก ทำการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ATV อยุธยา ทีชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยางเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันตามคำร้องเทศบาล เลขที่ 3263 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ถนนชำรุด


ย้อนกลับ