ไทย
Eng

ภาพกิจกรรม

23
ม.ค.

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) บริเวณ ชุมชนวัดสามวิหาร

23
ม.ค.

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน (เงินสงเคราะห์ครอบครัว)ในเขต เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบราชการ การให้การช่วยเหลือ ภาคประชาชน

23
ม.ค.

งานโครงการกำแพงกั้นน้ำท่วมด้านตะวันตกของชุมชนวังแก้ว อีกไม่นานงานก็เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแบบเพื่อป้องกันนำ้ท่วม

23
ม.ค.

กองช่างดำเนินการตรวจเช็คแก้ไขระบบไฟทางเสาหงษ์ตลอดแนวถนนนเรศวรเรียบร้อยแล้ว ติดกับทางเจดีย์ฺเจ้าอ้ายเจ้ายี่

21
ม.ค.

งานสาธารณูปโภค

14
ม.ค.

งานสาธารณูปโภค

10
ม.ค.

งานสาธารณูปโภค

18
ธ.ค.

งานสาธารณูปโภค