ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล  นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผู้อำนวยการกองช่าง  -ให้งานสวนสาธารณะตั

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผู้อำนวยการกองช่าง -ให้งานสวนสาธารณะตั

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พลอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นตัวแทนร่วมเปิดงาน กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พลอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นตัวแทนร่วมเปิดงาน กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน ร่วมรับคณะ ที่มาจากกรุงเทพมหานคร ตรวจเส้นทางและสถานที่ เตรียมความพร้อมให้ คณะรัฐ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน ร่วมรับคณะ ที่มาจากกรุงเทพมหานคร ตรวจเส้นทางและสถานที่ เตรียมความพร้อมให้ คณะรัฐ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร มอบหมายให้  -กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการสูบน้ำสถานีคลองมะขามเรียง สถานีป้อมเ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร มอบหมายให้ -กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการสูบน้ำสถานีคลองมะขามเรียง สถานีป้อมเ

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเปิดกีฬาสี ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ครั้งที่5

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเปิดกีฬาสี ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ครั้งที่5

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร รับการติดปีก

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร รับการติดปีก"กิตติมศักดิ์"จากกองทัพอากาศ พร้อมใบประกาศอย่างถูกต้องตามกฎหม

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี และทีมงาน NCD งานโรคติดต่อ งานแผนไทย ศูนย์ประสานงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอย

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี และทีมงาน NCD งานโรคติดต่อ งานแผนไทย ศูนย์ประสานงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอย