ไทย
Eng

ภาพกิจกรรม

05
ม.ค.

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

04
ม.ค.

งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

04
ม.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยงานกองช่างสุขาภิบาล ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำตลาดหน้าวังจันทรเกษม

04
ม.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

04
ม.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมพ

03
ม.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนร่วมงานปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนประตูชัย

03
ม.ค.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายไพ

27
ธ.ค.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 399 รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.09 น. ณ บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร