ภาพกิจกรรม
ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกฯ เป็นตัวแทน นำคณะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เข้าทำการช่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกฯ เป็นตัวแทน นำคณะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เข้าทำการช่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  นำคณะผู้บริหารตักบาตรร่วมกับ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารตักบาตรร่วมกับ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเกี่ยวกับบุคคลเร่ร่อน ขอทาน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ขอประ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเกี่ยวกับบุคคลเร่ร่อน ขอทาน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ขอประ

เทศบาลนครพระนครอยุธยาร่วมกับกรมศิลปกร เปลี่ยนถ่ายน้ำ ในคูโดยรอบ ศาลากลางหลังเก่ารวมถึง น้ำในคูรอบคุ้มขุนแผน

เทศบาลนครพระนครอยุธยาร่วมกับกรมศิลปกร เปลี่ยนถ่ายน้ำ ในคูโดยรอบ ศาลากลางหลังเก่ารวมถึง น้ำในคูรอบคุ้มขุนแผน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทน  ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะ ครม สัญจร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทน ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะ ครม สัญจร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ หัวหน้าส่วนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ หัวหน้าส่วนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ