ภาพกิจกรรม
กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่าง ลานกิ่งมะม่วงละสายไฟฟ้าหลังคาบ้านพักตำรวจ

กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่าง ลานกิ่งมะม่วงละสายไฟฟ้าหลังคาบ้านพักตำรวจ

กองช่างสุขาภิบาลทาสีประตูระบายน้ำคลองท่อด้านใต้(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)

กองช่างสุขาภิบาลทาสีประตูระบายน้ำคลองท่อด้านใต้(โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา)

กองสวนสาธารณะลานกิ่งไม้ถนนนเรศวร หน้าธนาคารสงค์เคราะห์

กองสวนสาธารณะลานกิ่งไม้ถนนนเรศวร หน้าธนาคารสงค์เคราะห์

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนวัดเชิงท่า

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนวัดเชิงท่า

ปรับพื้นที่ท่าน้ำบ้านญวนชุมชนวังไชยพัฒนา

ปรับพื้นที่ท่าน้ำบ้านญวนชุมชนวังไชยพัฒนา

ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ท่อประปาโรงเรียนวัดศาลาปูนแตกแจ้ง ผ.อ ประปาทราบ ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ท่อประปาโรงเรียนวัดศาลาปูนแตกแจ้ง ผ.อ ประปาทราบ ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว