ภาพกิจกรรม
ให้กองสวนร่วมกับไฟฟ้าจังหวัด ซ่อมแซมประตูพระตำหนักสิริยาลัย

ให้กองสวนร่วมกับไฟฟ้าจังหวัด ซ่อมแซมประตูพระตำหนักสิริยาลัย

กองสวนสาธารณะตัดหญ้าคลองมะขามเรียงตลอดสาย

กองสวนสาธารณะตัดหญ้าคลองมะขามเรียงตลอดสาย

กองช่างสุขาภิบาล สูบน้ำชุมชนวัดศาลาปูน

กองช่างสุขาภิบาล สูบน้ำชุมชนวัดศาลาปูน

กองช่างซ่อมถนน ซอยอู่ทอง 19

กองช่างซ่อมถนน ซอยอู่ทอง 19

กองสวน ตัดหญ้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน

กองสวน ตัดหญ้าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน

กองสวนสาธารณะ ลานกิ่งไม้ที่ทำการชุมชนวัดกุฎีทอง

กองสวนสาธารณะ ลานกิ่งไม้ที่ทำการชุมชนวัดกุฎีทอง

ตัดหญ้าชุมชนโรจนะ

ตัดหญ้าชุมชนโรจนะ

ให้งานไฟฟ้ากองช่าง เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารกลมทหารส.พ.ย.

ให้งานไฟฟ้ากองช่าง เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารกลมทหารส.พ.ย.