ภาพกิจกรรม
กองสวนลานกิ่งโพธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดรัตน์ชัย

กองสวนลานกิ่งโพธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดรัตน์ชัย

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับบ้าน ชุมชนสวนสมเด็จ

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับบ้าน ชุมชนสวนสมเด็จ

ช่างมงคลกองช่างปรับพื้นที่ถนนซอยคนเดินชุมชนคลองท่อ

ช่างมงคลกองช่างปรับพื้นที่ถนนซอยคนเดินชุมชนคลองท่อ

ช่างมงคลกองช่างปรับพื้นที่ซ่อมถนนที่ท่อเมนประปาแตกถนนคลองมะขามเรียง

ช่างมงคลกองช่างปรับพื้นที่ซ่อมถนนที่ท่อเมนประปาแตกถนนคลองมะขามเรียง

กองสวนตัดหญ้าบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรอยุธยา

กองสวนตัดหญ้าบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรอยุธยา

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับรั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่างตัดต้นไม้ล้มและยืนต้นตายบริเวรวัดญาณแสน

กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่างตัดต้นไม้ล้มและยืนต้นตายบริเวรวัดญาณแสน

กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่างตัดต้นไม้ล้มและยืนต้นตายบริเวรวัดกล้วย

กองสวนสาธารณะร่วมกับงานไฟฟ้ากองช่างตัดต้นไม้ล้มและยืนต้นตายบริเวรวัดกล้วย