ภาพกิจกรรม
ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา พระราชทาน จาก พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ( รัชกาล ที่ 10 ) จำนว

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา พระราชทาน จาก พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ( รัชกาล ที่ 10 ) จำนว

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

กองช่าง ได้ให้นายช่างมงคล ซ่อมแซมถนนชุมชนท่าน้ำวัดประดู่

กองช่าง ได้ให้นายช่างมงคล ซ่อมแซมถนนชุมชนท่าน้ำวัดประดู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด)