ภาพกิจกรรม
กองสวนสาธารณะตัดหญ้าที่เกาะกลางซอบหอโบว์

กองสวนสาธารณะตัดหญ้าที่เกาะกลางซอบหอโบว์

พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ กับ สสจ. สาธารณสุขจังหวัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์

พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ กับ สสจ. สาธารณสุขจังหวัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์

พ.อ.อ.สุวัฒน์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลหนัก ของ กองการประปา ลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงท่อประปา บริเวณ คลองมะขามเรียง

พ.อ.อ.สุวัฒน์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลหนัก ของ กองการประปา ลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงท่อประปา บริเวณ คลองมะขามเรียง

กองช่าง งานโยธาซ่อมแซมถนนซอยวัดเสนาส

กองช่าง งานโยธาซ่อมแซมถนนซอยวัดเสนาส

กองช่าง งานสวนสาธารณะตัดหญ้าวงเวียนถนนศรีสรรเพ็ชร

กองช่าง งานสวนสาธารณะตัดหญ้าวงเวียนถนนศรีสรรเพ็ชร

กองช่าง ตัดตบแต่งต้นมะขามคลองมะขามเรียง ให้แตกใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตลอดแนว

กองช่าง ตัดตบแต่งต้นมะขามคลองมะขามเรียง ให้แตกใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตลอดแนว

งานไฟฟ้ากองช่างร่วมกับ J.C.B.กองการประปา เปลี่ยนเสาไฟฟ้าทางเข้าร้านอาหารครัวยย่าบัว

งานไฟฟ้ากองช่างร่วมกับ J.C.B.กองการประปา เปลี่ยนเสาไฟฟ้าทางเข้าร้านอาหารครัวยย่าบัว

กองช่างซ่อมถนนป่าโทนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กองช่างซ่อมถนนป่าโทนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษา