ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านนายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลและกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยียมพี่น้องป

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านนายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลและกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยียมพี่น้องป

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านนายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลและกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาออกสำรวจเส้นทางถนนที่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านนายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลและกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาออกสำรวจเส้นทางถนนที่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปรีชา ขันธไพรศรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในโครงการเนรมิตรอยุธยา งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบปร

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปรีชา ขันธไพรศรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในโครงการเนรมิตรอยุธยา งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบปร

ฝ่ายการโยธา กองช่าง

ฝ่ายการโยธา กองช่าง

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

กองช่าง งานสถานที่

กองช่าง งานสถานที่

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค