ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกองช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออก

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกองช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ออก

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร เป็นตัวแทนมอบทุนแก่นักเรียนที่ยากจน จำนวน 10 ทุน ณ.โรงเรียนเ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล คุณณัฐวุฒิ ผดุงเพียร เป็นตัวแทนมอบทุนแก่นักเรียนที่ยากจน จำนวน 10 ทุน ณ.โรงเรียนเ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร กองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่อมแซมถนนเส้นวัดเชิงท่าชำรุดบริเวณชุมชนวั

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร กองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่อมแซมถนนเส้นวัดเชิงท่าชำรุดบริเวณชุมชนวั

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรีพันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม สำรวจสิ่งก่อสร้างปลูกล่วงล้ำลำแม่น้ำ พร้อมทั้ง

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรีพันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม สำรวจสิ่งก่อสร้างปลูกล่วงล้ำลำแม่น้ำ พร้อมทั้ง

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรี นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลกองช่างเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา นำแม็

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ท่านรองนายกเทศมนตรี นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลกองช่างเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา นำแม็

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี  เป็นตัวแทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านรองนายก นายปรีชา ขันธไพรศรี เป็นตัวเเทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ Mr.Munther Georg M

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ท่านรองนายก นายปรีชา ขันธไพรศรี เป็นตัวเเทนของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ Mr.Munther Georg M