ภาพกิจกรรม
ผอ.สุรพล พรหมศิลป์ พร้อมทีมงานกองสวัสดิการ ได้ช่วยกันนำเตียงคนไข้นำส่งให้บ้านคุณยายศาลเจ้าแม่ทับทิม

ผอ.สุรพล พรหมศิลป์ พร้อมทีมงานกองสวัสดิการ ได้ช่วยกันนำเตียงคนไข้นำส่งให้บ้านคุณยายศาลเจ้าแม่ทับทิม

กองสวนสาธารณะ ตัดต้นไม้ล้มในจวนผู้ราชการจังหวัด

กองสวนสาธารณะ ตัดต้นไม้ล้มในจวนผู้ราชการจังหวัด

ซ่อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำวัดศาลาปูน

ซ่อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำวัดศาลาปูน

กองสวนร่วมกับงานไฟฟ้ากอง ตัดกิ่งไม้หักทับสายไฟ ซอยข้างโรงเรียนประตูชัย ชุมชนท่าวาสุกรี

กองสวนร่วมกับงานไฟฟ้ากอง ตัดกิ่งไม้หักทับสายไฟ ซอยข้างโรงเรียนประตูชัย ชุมชนท่าวาสุกรี

ช่างมงคลกองช่าง วางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยอู่ทอง 19 ชุมชนสวนสมเด็จ

ช่างมงคลกองช่าง วางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยอู่ทอง 19 ชุมชนสวนสมเด็จ

กองช่างทำห้องอาบน้ำให้นักเรียน โรงเรียนวัดเขียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตร โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

กองช่างทำห้องอาบน้ำให้นักเรียน โรงเรียนวัดเขียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตร โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค

ให้งานป้องกันนำรถน้ำล้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตรบำรุง

ให้งานป้องกันนำรถน้ำล้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตรบำรุง

ให้กองสวนตัดหญ้า บริเวรโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร

ให้กองสวนตัดหญ้า บริเวรโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร