ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนาย ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ผู้อำนวยการกองช่าง นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ให้งานสวนสาธารณะตัด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนาย ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ผู้อำนวยการกองช่าง นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ให้งานสวนสาธารณะตัด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ได้ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหน้า ส.พ.ย.หัวแหลม ตอนเช้าขึ้นตอนเ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ได้ออกสำรวจระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหน้า ส.พ.ย.หัวแหลม ตอนเช้าขึ้นตอนเ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ ผอ.โบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา และ ผอ.กองสวัสดิ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ ผอ.โบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา และ ผอ.กองสวัสดิ

มูลนิธิออสก้า(ประเทศไทย) และบริษัทซูโอโฟไวท์(ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เด็กนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเชื่อมมิตรภาพ ณ. บริ

มูลนิธิออสก้า(ประเทศไทย) และบริษัทซูโอโฟไวท์(ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เด็กนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเชื่อมมิตรภาพ ณ. บริ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศ

รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค เดือน สิงหาคม

รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค เดือน สิงหาคม

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซ่อมแซ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซ่อมแซ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผ.อ.

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ผ.อ.