ภาพกิจกรรม
โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเข้าจอประสาทตา

โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเข้าจอประสาทตา

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

กองช่างสุขาภิบาลช่วยกันตักจอกแหน เศษขยะซากไม้วัสดุต่างๆ

กองช่างสุขาภิบาลช่วยกันตักจอกแหน เศษขยะซากไม้วัสดุต่างๆ

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนชัย

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนชัย

จัดตั้งโรงทาน

จัดตั้งโรงทาน

กิจกรรมงานสงกราต์

กิจกรรมงานสงกราต์

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

รมต.สาธารณสุข ตรวจความพร้อม ก่อนเกิดวิกฤติ

รมต.สาธารณสุข ตรวจความพร้อม ก่อนเกิดวิกฤติ