ภาพกิจกรรม
ช่างมงคลกองช่าง นำรถแม็คโครปรับพื้นที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

ช่างมงคลกองช่าง นำรถแม็คโครปรับพื้นที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

กองสวนตัดหญ้าสนามโรงเรียนประตูชัย ตำรวจ ส.ภ.อ.พระนครศรีอยุธยา ขอใช้พื้นที่ ฝึกอบรม

กองสวนตัดหญ้าสนามโรงเรียนประตูชัย ตำรวจ ส.ภ.อ.พระนครศรีอยุธยา ขอใช้พื้นที่ ฝึกอบรม

นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก พร้อมด้วย ผ.อ.กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ ตรวจสารเสพติด กับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนาย

นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก พร้อมด้วย ผ.อ.กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่ ตรวจสารเสพติด กับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนาย

กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานปีรีดี ผลักดันคนเร่ร่อน และทำความสะอาด เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่บริเวณใต้สะพานปีรีดี ผลักดันคนเร่ร่อน และทำความสะอาด เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับบ้านชุมชนสวนสมเด็จ

กองสวนตัดต้นไม้ล้มทับบ้านชุมชนสวนสมเด็จ

กองช่าง ให้ช่างมงคลปรับพื้นที่พระตำหนักสิริยาลัย

กองช่าง ให้ช่างมงคลปรับพื้นที่พระตำหนักสิริยาลัย

กองช่าง แก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยอู่ทอง 19 ชุมชนสวนสมเด็จ

กองช่าง แก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอยอู่ทอง 19 ชุมชนสวนสมเด็จ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในโรงพักตำรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในโรงพักตำรวจ