ภาพกิจกรรม
ทดสอบ

ทดสอบ

พิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

พิธีสักการะพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ 'พระเจ้าอู่ทอง'

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ 'พระเจ้าอู่ทอง'

ลงพื้นที่จัดงานมหาสงกรานต์

ลงพื้นที่จัดงานมหาสงกรานต์

ประชุมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชุมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการตรวจโรคและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

โครงการตรวจโรคและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

เดินรณรงค์ต้านทุจริต คอรัปชั่น

เดินรณรงค์ต้านทุจริต คอรัปชั่น

งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 9

งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 9