ไทย
Eng

ภาพกิจกรรม

11
ก.พ.

งานสาธารณูปโภค

07
ก.พ.

งานสาธารณูปโภค

31
ม.ค.

งานสาธารณูปโภค

29
ม.ค.

งานฟุตบอลดารา พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ของโรงเรียนบางปะหัน

29
ม.ค.

เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณ ชุมชน โรงเลื่อยเกษตร๒

23
ม.ค.

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) บริเวณ ชุมชนวัดสามวิหาร

23
ม.ค.

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน (เงินสงเคราะห์ครอบครัว)ในเขต เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบราชการ การให้การช่วยเหลือ ภาคประชาชน

23
ม.ค.

งานโครงการกำแพงกั้นน้ำท่วมด้านตะวันตกของชุมชนวังแก้ว อีกไม่นานงานก็เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแบบเพื่อป้องกันนำ้ท่วม