ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และ คณะครูในเขตเทศบาลร่วม พิธีรับกฐินพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
31 October 2017 โดย Admin