ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกับคณะทหาร จากกองโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถย
31 October 2017 โดย Admin