วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ 'พระเจ้าอู่ทอง'

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔๑๗ รูป เนื่องในรำลึก วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สักการะ " พระเจ้าอู่ทอง " สมเด็พระรามาธิบดีที่ ๑ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน


back