งานสาธารณูปโภค

*วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินปรับปรุงซ่อมแซม ลานจอดรถยนต์บึงพระรามบริเวณตลาดขายต้นไม้ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น และขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กจำนวน 218 ท่อนพร้อมบ่อพักคอนกรีดจำนวน 24 บ่อ บริเวรถนนสายบ้านสวน-บ้านว่างแค

*วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีด จำนวน 218 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน24 บ่อ บริเวณถนนสายบ้านสวน-บ้านว่างแค


back