งานสาธารณูปโภค

- วันที่ 5 มกราคม 2562 ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงานบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยทัย

- วันที่ 8 มกราคม 2562 ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอุ่ทองบริเวณหน้าร้านขายน้ำแข็งแป๊ะ ตรงข้ามประตูเข้าวรโพธิ์ ที่การประปาเทศบาลฯขุดซ่อมท่อเมนประปา และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลาโหมบริเวณหน้าโรงเรียนพาณิชในปรับปรุงซ่อมแวมถนนอู่ทองบริเวณหน้าโรงเรีัยนสาธิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาดดยแก้การแก้ sosถนน ลงวัสดุรองพื้นทางลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 9 มกราคม 2562 ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดชุมชนกลาโหม เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ออกทางระบายน้ำสาธารณะ

-วันที่ 10 มกราคม 2562 ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงานบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยทัย

 


back