ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คำถวายพระพร วันที่
1 นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห์และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2560
2 นางสาวรัตินันทร์ เกิดประทุม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13 ต.ค. 2559
3 นางสาวธนาพร บุญรอดชู ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 12 ต.ค. 2559
4 สุทัศน์ สุขสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17 ก.ย. 2559
5 ณิชนันทน์ มีแม่นวิทย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ย. 2559
6 นาย ศิรพงศ์ สกุลงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 22 ส.ค. 2559
7 นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2559
8 ทดสอบ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 18 ก.ค. 2559